• +380675688890
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Українська асоціація педагогічної освіти

Учасники

Учасники укр

Сущенко Лариса Олександрівна

Професор кафедри соціальної педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент Запорізького національного університету.
Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Початкове навчання» (2005), а також Класичний приватний університет, здобувши кваліфікації магістра з педагогіки вищої школи (2009); керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання, 2014); викладача фізичного виховання, тренера з обраного виду спорту (2014); психолога (2015).
У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми «Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). У 2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Класичного приватного університету.
2014 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми «Теоретичні і методичні засади організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
З 2006 р. – 2018 р. працювала в Класичному приватному університеті на кафедрі освіти та управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи. З 2018 р. й дотепер – у Запорізькому національному університеті на посаді професора кафедри соціальної педагогіки, яка є випусковою для спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.
Автор понад 100 наукових і науково-методичних робіт, у тому числі монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій.
Починаючи з 2010 р. й по теперішній час – заступник головного редактора фахового видання «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». Член редакційної колегії Наукового віснику Льотної академії. Серія «Педагогічні науки». (Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. С. Плачинда (голов. ред.) та ін.].
Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція «Педагогіка»).
Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.
Член спеціалізованих вчених рад Д. 17.127.04 у Класичному приватному університеті та Д. 17.051.09 у Запорізькому національному університеті (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти, проблеми та пошуки вищої школи, андрагогіка, педагогічний менеджмент, підготовка та перепідготовка науково-педагогічних працівників.


Партнери

© 2019 Українська асоціація педагогічної освіти